Praktische Toetsen - Code 95

Als je naast het rijbewijs C ook de code vakbekwaamheid op het rijbewijs wilt behalen, dan doe je naast de theorie-examens en het praktijkexamen ook twee praktijktoetsen.
Eén van deze toetsen is de praktische toets vrachtauto De instructeur neemt de toets af onder toezicht van CCV.

Tijdens de praktische toets is er vooral aandacht voor:

  • Beroepshouding
  • Veilig vervoeren van goederen (verdeling, vastzetten)
  • Voorkomen van criminaliteit en illegaliteit
  • Voorkomen van fysieke risico’s
  • Invullen van een Europees schadeformulier
  • Laden en lossen


Tijdens de toets besloten terrein is er vooral aandacht voor:

  • Manoeuvreren met de vrachtauto