Bus rijbewijs

Verkeersschool Nijland Drenthe
Buschauffeur Bus

Een autobus met meer dan acht zitplaatsen besturen, mag alleen als de bestuurder in het bezit is van een bus rijbewijs (categorie D). Dit rijbewijs wordt, net als het C-rijbewijs, gerekend tot het groot-rijbewijs. Een moderne touringcar heeft forse afmetingen en is veelal drie keer zo lang en twee maal zo hoog als een gemiddelde personenauto. Een autobus besturen vraagt om een goede geestelijke en lichamelijke conditie van de chauffeur.De passagiers moeten immers veilig en comfortabel van de ene naar de andere bestemming gebracht worden. Hiervoor is ook een verklaring van geschiktheid voor nodig van het CBR


 

Theorieopleiding
Als je naast het bus rijbewijs -D- ook de code vakbekwaamheid op het rijbewijs wilt behalen, dan ziet je opleidingstraject er als volgt uit:

 • Opleiding rijbewijs en vakbekwaamheid deel 1 (verkeer & techniek): 50 meerkeuzevragen
 • Opleiding vakbekwaamheid deel 2 bus. Vragen over overige zaken: 50 meerkeuzevragen
 • Opleiding vakbekwaamheid deel 3 bus: cases (dit geldt niet voor chauffeurs die voor 30 juni 1955 geboren zijn) 45 meerkeuzevragen


Praktijklessen voor de Bus
Tijdens de praktijklessen bereidt een van onze ervaren instructeurs je voor op het praktijkexamen.

Praktijkexamen
Het examen begint met de voorbereiding en controle van het voertuig en de papieren. Daarna rijd je binnen en buiten de bebouwde kom en op verschillende wegtypen. Tijdens het examen moet je aantonen het voertuig in alle facetten en onder uiteenlopende omstandigheden te beheersen. Belangrijk onderdeel van het examen zijn de bijzondere verrichtingen, zoals een bocht achteruit rijden en keren door middel van steken.Tevens krijgt u te maken met een zogenaamde navigatie opdracht.  Zonder aanwijzing van de examinator rijd je een deel van het examen je eigen route. De examinator bepaalt de plaats waar je heen rijdt. Voor het plannen van uw route mag je een kaart gebruiken of een navigatiesysteem. Als je de locatie niet bereikt, is dat geen ramp. Het gaat erom dat je laat zien dat je zelf verantwoordelijke keuzes maakt in het verkeer. Je kan je opleiding in 1 week afronden. Hierbij wordt op het moment dat wij met je de examendata afspreken een planning gemaakt tot en met de examendatum. Ga hierbij uit van een wachttijd van vier tot zes weken. Het examen duurt 85 minuten en bestaat o.a. uit:

 • Controle kentekenbewijs
 • Controle voertuig
 • Beheersing voertuig
 • Verkeersdeelneming
 • Bijzondere vaardighedenPraktische opleiding en toets Bus
Als je naast het rijbewijs D ook de code vakbekwaamheid op het rijbewijs wilt behalen, dan doe je naast de theorie-examens en het praktijkexamen ook twee praktijktoetsen. Eén van deze toetsen is de praktische toets bus. De verkeersschool neemt de toets af onder toezicht van CCV.

Tijdens de praktische toets is er vooral aandacht voor:

 • Beroepshouding
 • Veilig vervoeren van bagage (verdeling, vastzetten )
 • Voorkomen van criminaliteit en illegaliteit
 • Voorkomen van fysieke risico’s
 • Invullen van een Europees schadeformulier


Tijdens de toets besloten terrein is er vooral aandacht voor:

 • Manoeuvreren met de bus