Zie de voorwaarden van onze slaaggarantie

Op dit product is onze slaaggarantie van toepassing. Dat wil zeggen dat wij je examengeld terugbetalen als je bent gezakt voor je theorie examen.

Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:

 • je hebt een pakket van theorie-leren.nl aangeschaft met 15-uur online examentraining;
 • je hebt minimaal 20 verschillende proefexamens 1x doorlopen, voordat je op theorie-examen bij het CBR bent gegaan;
 • je bent voor minimaal 4 verschillende proefexamens achtereenvolgens (in één sessie) geslaagd, voordat je op theorie-examen bij het CBR bent gegaan;
 • je bent gezakt voor het theorie-examen bij het CBR;
 • je hebt binnen 30 dagen na je theorie-examen bij het CBR je originele CBR theorie examenbewijs gestuurd naar: Theorie-leren.nl, Postbus 221, 5680 AE Best;
 • je hebt duidelijk je naam, adres, telefoonnummer, e-mail adres, bankrekeningnummer en gebruikersnaam van theorie-leren.nl vermeld;
 • de naam op het CBR theorie examenbewijs moet overeenkomen met de naam die je hebt ingevuld op theorie-leren.nl.

Het examengeld is vastgesteld op € 48,-

VekaBest stort 100 Euro op je rekening indien je voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • je hebt een pakket van theorie-leren.nl aangeschaft met 15-uur online examentraining;
 • je bent gestart met je opleiding na 1 januari 2012;
 • je hebt minimaal 20 proefexamens 1x doorlopen, voordat je op theorie-examen bij het CBR bent gegaan;
 • je bent voor minimaal 4 proefexamens achtereenvolgens geslaagd, voordat je op theorie-examen bij het CBR bent gegaan;
 • je bent foutloos geslaagd voor het theorie-examen bij het CBR;
 • je hebt binnen 30 dagen na je theorie-examen een kopie van het CBR theorie-examenbewijs opgestuurd naar: VekaBest BV, Afdeling theorie-leren, Postbus 221, 5680 AE Best;
 • je hebt duidelijk je naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mail adres, rekeningnummer en je gebruikersnaam op theorie-leren.nl vermeld;
 • de naam op het CBR theorie-examenbewijs moet overeenkomen met de naam die je hebt ingevuld op theorie-leren.nl.

Overige voorwaarden:

 • op één aangekocht product per examencategorie wordt maximaal eenmaal het examengeld vergoed;
 • op één aangekocht product per categorie wordt maximaal eenmaal 100 Euro uitbetaald;
 • deze actie geldt alleen voor het theorie-examen in de categorie waarvoor het product is aangekocht;
 • de actievoorwaarden zoals gepubliceerd op het moment van indienen van het verzoek zijn van toepassing;
 • wij behouden ons het recht om de actievoorwaarden aan te passen.

Terug

WhatsApp