Welkom op de website Nijland Verkeersscholen

Nijland Verkeersscholen richt zich van huis uit op het opleiden en trainen van verkeersdeelnemers. Het bedrijf kent zowel theoretische- als praktische opleidingen voor alle categorieën rijbewijzen en certificaten. Nijland Verkeersscholen is een zes decennia bestaande onderneming. Gedurende 60 jaar geniet de verkeersschool het vertrouwen van duizenden kandidaten, veel bedrijven en van de overheid. In opdracht van het bedrijfsleven en de overheid ontwikkelde Nijland Verkeersscholen speciale opleidingen gericht op de wensen van de werkplek.

Kenmerkend voor het bedrijf zijn de ouderwetse degelijkheid en klantgerichtheid, gecombineerd met modern materieel en hedendaagse lesmethoden. De gekwalificeerde instructeurs zijn resultaatgericht. Voor de kandidaat komt dat ondermeer tot uiting in een degelijke en dynamische opbouw van de lessen, waarbij wordt gestreefd naar een zo kort mogelijke duur van de cursus. Menig automobilist, motorrijder of professionele weggebruiker heeft het fundament voor zijn of haar carrière gelegd bij onze verkeersschool.

 

 

 

Luchtfoto eigen oefenterrein

Luchtfoto eigen oefenterrein

Historie Nijland Verkeersscholen

Ep Nijland liet zich in 1965 bij de kamer Kamer van Koophandel inschrijven als rij-instructeur. Hiermee werd Verkeersschool Nijland geboren. De kosten voor deze inschrijving bedroegen toen maar liefst 3 gulden. Dat was een flink bedrag, afgezet tegen het pakket rijlessen uit die tijd. 10 rijlessen kosten in 1965 - ƒ 47.50  ( € 21.55 ). De eerste lesauto was een volkswagen kever, een auto die in die tijd veelvuldig te zien was op de Nederlandse wegen. Het bleek overigens geen gemakkelijke opgave te zijn om als nieuwe verkeersschool een naam te vestigen, tussen al gerenommeerde rijscholen in de omgeving. Echter wist Ep Nijland op geheel eigenwijze manier een bloeiende verkeersschool op te bouwen.

Al snel breidde het aantal lesauto’s uit tot drie. Aan het einde van de jaren ’60 wist Ep Nijland jaarlijks al zo’n 200 leerlingen door het rij-examen te loodsen. Het percentage geslaagde leerling bedroeg bijna 80% voor die tijd ongekend hoog. De behoefte aan aanvullende opleidingen nam toe, bijvoorbeeld het rijbewijs voor vrachtwagens. Aan het begin van de jaren ’70 werd de eerste vrachtwagen aangeschaft en langzamerhand bood Ep Nijland de leerlingen een uitgebreid lesprogramma. Het bleek een schot in de roos te zijn. Vele leerlingen stroomden vanuit de personenauto door naar de vrachtwagen en bleven aan als cursist bij Ep Nijland

Lees verder voor historie Nijland Verkeersscholen

 

 

WhatsApp